Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Προβολη-συζήτηση για τη εξέγερση του Δεκέμβρη

Προβολη-συζήτηση για τη εξέγερση του Δεκέμβρη
Αθήνα, Σάββατο 28 Μαρτίου 2009, 19:00, Πολυτεχνείο, κτ. Γκίνη