Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2007

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΚΑΝΕΛΟ


Αθήνα 25/6/2007
ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Αρχτιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ

Πατησίων 42

Ο σκύλος Κανέλος οδηγήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων ως αδέσποτο στο καταφύγιο του Μαρκόπουλου, ύστερα από παραπλανητική και ψευδή αίτηση που έκανε το ΕΜΠ στον Δήμο, όπου δήλωσε τον σκύλο Κανέλο ως αδέσποτο για να εξαπατήσει τις υπηρεσίες του Δήμου και να συλλεχτεί ως τέτοιο.

Ο σκύλος Κανέλος για να μπορέσει να φύγει από το καταφύγιο σκύλων υιοθετήθηκε σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Υπηρεσία του Δήμου για τα αδέσποτα.

Αλλά ο σκύλος Κανέλος δεν είναι αδέσποτος.

Δηλώθηκε ψευδώς ως αδέσποτος από την Διοίκηση της Σχολής Αρχιτεκτόνων και της εμπλεκόμενες διοικητικές υπηρεσίες του ΕΜΠ και άλλους.

Ο σκύλος Κανέλος είναι γνωστός και κατοικεί εδώ και πολλά χρόνια στον χώρο του ΕΜΠ, Πατησίων 42.

Η διοίκηση του ΕΜΠ αγνόησε τα παρακάτω,

την Υπουργική απόφαση 280241/2003 ΦΕΚ ημ/νια 18.11.2003 που ορίζει τις υποχρεώσεις του κατόχου σκύλου τις οποίες αμέλησε το ΕΜΠ να τις επωμισθεί, αλλά αντίθετα συμπεριφέρθηκε με αυτό τον τρόπο, παραδίδοντάς τον ως αδέσποτο στις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Και πιο συγκεκριμμένα το ΕΜΠ

έχει παραβεί τον νόμο 3170/2003 όπου στο άρθρο 1 παρ.α. ορίζεται ότι:

«Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί
από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή
συντροφιάς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το
κυνήγι (κυνηγετικοί"), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικοί) και χώρων, την προστασία
ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, …».

Στην παράγραφο β.

«Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει
κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του
συνοδού του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή
συνοδού. Δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα οι ποιμενικοί και κυνηγετικοί σκύλοι,
καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του
ποιμνίου, του κυνηγιού, της έρευνας και της διάσωσης».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο σκύλος Κανέλος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανήκει στην κατηγορία ζώων συντροφιάς (σύντροφος Κανέλος), αφού για πάνω από μια δεκαετία κάνει αποδεδειγμένα φύλαξη χώρων και ανθρώπων, παραμένει και διαβιώνει μέσα στον χώρο των εγκαταστάσεων του ΕΜΠ Πατησίων και εντός των αιθουσών με την εκδηλωμένη σύμφωνη γνώμη όλων και συνεπώς δεν ορίζεται σαν αδέσποτος από τον νόμο.

Συμμετέχει σε εκδηλώσεις, γενικές συνελεύσεις εντός των κτηρίων πάντα κάνοντας φύλαξη χώρων χωρίς κανείς να έχει διαμαρτυρηθεί έως σήμερα και επιβεβαιώνεται με αδιάψευστους μάρτυρες και φωτογραφίες. Άλλωστε έχει καταγραφεί με διεύθυνση ΕΜΠ στις υπηρεσίες του Δήμου παλαιότερα από φοιτητές του ΕΜΠ, σε μια παλαιότερη απόπειρα εξαφάνισης του σκύλου Κανέλου.

Η υπερδεκαετής παραμονή εντός του ΕΜΠ και η φύλαξη των χώρων και εγκαταστάσεών του, επιβεβαιώνεται από χιλιάδες μάρτυρες και ακόμα με δεκάδες άρθρα στον τύπο, στο διαδίκτυο, φωτογραφίες, βίντεο, τραγούδια κ.α.

Αν και σύμφωνα με τον νόμο ορίζεται ιδιοκτήτης του σκύλου Κανέλος που είναι σκύλος συντροφιάς ότι είναι το ίδιο το ΕΜΠ στον οποίο ανήκει ο χώρος στον οποίο διαβιώνει ως φύλακας χώρων ο σκύλος Κανέλος,

όμως αν και ιδιοκτήτης του σκύλου Κανέλου κατά νόμο, το ΕΜΠ παραβίασε το άρθρο 2 του νόμου 3173/2003 όπου ορίζει τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του σκύλου όπως και του άρθρου 5, αφού δεν έχει φροντίσει ως ΕΜΠ για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του σκύλου Κανέλου.

Ακόμα χειρότερα που το ΕΜΠ με σκοπό την θανάτωσή του , εξαπάτησε και παραπλάνησε τα συνεργεία του Δήμου, αφού κάλεσε τον Δήμο Αθηναίων να μαζέψει τον Κανέλο ως αδέσποτο, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 7 του ως άνω νόμου για την συλλογή αδέσποτων χωρίς ο σκύλος Κανέλος να είναι κατά τον νόμο αδέσποτος.

Αυτή η ενέργεια της διοίκησης του ΕΜΠ δεν έγινε τυχαία αφού η διοίκηση της Σχολής Αρχιτεκτόνων παρέβλεψε τις υποχρεώσεις της ως προς το ζωντανό και τους νόμους.

Αυτή η ενέργεια έθεσε τη ζωή του σκύλου Κανέλου σε κίνδυνο, ο οποίος από τις κακουχίες της διαδικασίας φύλαξης του ΕΜΠ και των φοιτητών του, είχε τραυματισμούς και λόγω της μεγάλης του ηλικίας έχρηζε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας, την οποία το ΕΜΠ αν και ιδιοκτήτης του σκύλου, ουδέποτε του την παραχώρησε όπως είχε υποχρέωση από το άρθρο 2 του ως άνω νόμου, παραβιάζοντάς τον καθημερινά και επί δεκαετία.

Αντί του ΕΜΠ που είχε την ευθύνη του, περαστικοί και φοιτητές πρόχειρα και απρογραμμάτιστα έκαναν σπασμωδικά ότι μπορούσαν για την διατροφή και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειαζόταν ο σκύλος Κανέλος και βέβαια τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν με αυτό το τρόπο να είναι ιδιαίτερα θετικά.

Δηλαδή άνθρωποι και υπηρεσίες του ΕΜΠ επιχείρησαν με ψεύδη και παραπλάνηση, και κατέστησαν την σχολή ηθικό αυτουργό στην αποτυχημένη έμμεση απόπειρα θανάτωσης του σκύλου Κανέλου, προφανώς μια σχεδιασμένη θανάτωση από κάποιους κύκλους, την οποία επισημοποίησε και προσπάθησε να νομιμοποιήσει μέσω των διαδικασιών του Δήμου Αθηναίων η διοίκηση, υποκρινόμενη άγνοια των υποχρεώσεών της απέναντι στο σκύλο Κανέλο και τον Νόμο.

Όμως εκτός όλων των άλλων ο σκύλος Κανέλος έχει αναπτύξει σχέσεις συντροφιάς με τους φοιτητές του ΕΜΠ και άλλους φιλόζωους στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ τις οποίες φυλάει και οι οποίοι φίλοι του λόγω της θεσμικής τους αυτής σχέσης με το ΕΜΠ θεωρούνται εν μέρη και αυτοί ιδιοκτήτες του Κανέλου, του οποίου τη σχέση, συντροφιά, φύλαξη και ασφάλεια στερήθηκαν ξαφνικά παράνομα.

Πολύ περισσότερο που το ΕΜΠ αποτελεί και κληροδότημα και δημόσια περιουσία και η όποια του ιδιοκτησία κινητή ή ακίνητη δεν μπορει ούτε να απαξιώνεται ούτε να καταστρέφεται από κανέναν με τέτοιες συνοπτικές διαδικασίες.

Πόσο μάλλον που πρόκειται για ένα ζωντανό ον που προσφέρει με πρωτοφανή συνέπεια υπηρεσίες φύλαξης χώρων και προστασίας ανθρώπων που τους χρησιμοποιουν.

Για αυτή τη κατάσταση που δημιουργήθηκε όπως δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα προκύπτει να ευθύνεται η Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου και το ΔΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων όπως αναφέρεται στο διαδίκτυο.

Αντί να φροντίσει το ΕΜΠ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του για την περίθαλψη του τραυματισμένου και ηλικιωμένου σκυλιού, προπαγάνδιστηκε ακόμα και η θανάτωση του παραμελημένου εντός του ΕΜΠ Κανέλου και έτσι αντί να τύχει περίθαλψης το σκυλί από τον ιδιοκτήτη του ΕΜΠ, αυτό παραδόθηκε στον Δήμο ως αδέσποτο.

Δηλαδή το ΕΜΠ μέσω κάποιων λειτουργιών και ανθρώπων, συνειδητά εξαπάτησε και παραπλάνησε τον Δήμο Αθηναίων αποποιούμενο τις όποιες του υποχρεώσεις και οδηγώντας στον θάνατο το σκύλο Κανέλο.

Σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση ήρθε και απόφαση της διοίκησης του ΕΜΠ την Παρασκευή 22/6/2007, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε αίθουσες και σε θυρωρεία και η οποία αγνοώντας τις νομικές και άλλες υποχρεώσεις της διοίκησης απέναντι στο σκύλο Κανέλο, αναφέρθηκε ότι το σκυλί πρέπει να απομακρυνθεί από το ΕΜΠ λόγω των άθλιων συνθηκών στις οποίες ζει για τις οποίες δεν είναι βέβαια αυτό υπεύθυνο, αλλά αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του σκύλου συντροφιάς δηλαδή το ΕΜΠ.

Δηλαδή οι ασκούντες την διοίκηση στο ΕΜΠ και εγγράφως εμμένουν στην παράνομη και βάρβαρη αυτή πράξη της εγκατάλειψης του σκύλου Κανέλου και παραπλάνησης του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό την θανάτωση του σκύλου Κανέλου, αν και αποτελεί ιδιοκτησία του ΕΜΠ σύμφωνα με τον νόμο.

Είναι μια πράξη ανήθικη που δεν τιμά το ΕΜΠ και την αποστολή του.

Αυτές οι ενέργειες πράξεις και παραλείψεις έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τις Παιδαγωγικές υποχρεώσεις που οφείλουν να έχουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.

Πόσο μάλλον που αυτό έγινε εις βάρους του σκύλου που έκανε φύλαξη σε χώρους και συντροφιά σε φοιτητές του ΕΜΠ επί δεκαετία και άνω.

Κάποιοι έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του σκύλου Κανέλου .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ,

απο το ΕΜΠ να φροντίσει άμεσα για την τιμητική αποκατάσταση του σκύλου συντροφιάς Κανέλου (κατά τον νόμο) ιδιοκτησίας του ΕΜΠ (αν και το αρνείται ψευδώς και παράνομα) την άμεση επιστροφή του στον χώρο που κατοικούσε άνω της δεκαετίας, την παροχή προς αυτόν από το ΕΜΠ κάθε ιατροφαρμακευτικής αγωγής, περίθαλψης, διατροφής, καθαριότητας και όποιο άλλο μέτρο απαιτείται με κορυφαίο και απαράβατο όρο πάντοτε τη προστασία στο δικαίωμα στη ζωή του σκύλου Κανέλου.

Να εγκριθεί άμεσα συγκεκριμμένο πρόγραμμα σίτισης, περίθαλψης, στέγασης, συντροφιάς, και να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας που θα αποτελείται απαραίτητα από εργαζόμενους στο ΕΜΠ, από φοιτητές και τους φίλους του σκύλου Κανέλου με σαφείς υποχρεώσεις και ευθύνες ώστε να εξασφαλίζεται η ευζωία του σκύλου Κανέλου.
Υπογραφές μαζεύονται στα mail:

skiloloi@gmail.com
grasshpr79@yahoo.grΠρωτοβουλια γονιών μαθητών και φοιτητών ενάντια στη καταστολή
Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
Δημήτρης Λ. Καράμπαλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Απόφοιτος ΕΜΠ
Γιώργος Μαρνελάκης Λέκτορας (ΠΔ 407) Σχολής αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
Κώστας Ευθυμίου Αντιπρόεδρος του συλλόγου "Φίλοι των Ζώων Χαλανδρίου
Χάρης Σταυρινός,απόφοιτος ΕΜΠ.
Νορια Πολιτη,
Μεταξία Μαρκάκη, φοιτητρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Δεληκάρη Αναστασια
Αντώνης Βράδης London School of Economics and Political Science Department of geography & Environment
Μιχάλης Μαντάς Δημοσιογραφος
Καιτη Μάγκλαρη Συνταξιούχος
Μαρία Θειοπούλου, εικονογράφος, Εξάρχεια
Αννα Κυρίτση, ιδ.υπάλληλος, Εξάρχεια
Έλσα Στεργίου, Σχεδιάστρια, Εξάρχεια
Γιώργος Κυρίτσης, Δημοσιογράφος, Εξάρχεια
Στάθης Δρογώσης Τραγουδοποιός
Ειρήνη Λαζαρίδου
Χαρά Τσελεπή
Νίκος Βαφειάδης
Αιμιλία Αθανασίου
Στέλλα Χαρτσά
Ειρήνη Δεληγιάννη
Παναγιώτης Βωβος-Τουμπάνης
Μπαλαφουτη Σοφία - Ιατρός
Αργυρώ Κ. Μώρου, δημοσιογράφος
ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Μιχάλης Ονησιφόρου, Ζωγράφος,Κύπρος
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Μαρία Δούλη, Αρχιτέκτων, Απόφοιτος ΕΜΠ
ΚΑΙΤΗ ΖΑΡΙΚΟΥ ΖΩΟΦΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΤΣΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΗ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ΛΑΜΙΑ
ΠΟΤΙΤΣΑ ΚΩΣΤΑΚΟΥ
Λιατσοπουλος Ηλιας φοιτητης ΕΜΠ
Λιατσοπουλου Εφη φοιτητρια ΕΜΠ
Κωνσταντοπουλος Νεκταριος Καθηγητης
Σταματιου Γιωργος Μαθηματικος
Κωνσταντοπουλος δημητρης Δ.Υπαλληλος
Αγογλωσσακης Νικος Ιδ.Υπαλληλος
Γαρδουνης Γιωργος Ανεργος
Δημοπουλος Νικος Οικοδομος
Μακρη Παναγιωτα Καλογρεζα
Ελένη Γκίκα
Βαγγαλης Ανδρεας Δ.Υπαλληλος
Βαγγαλη Εφη Ιδ. Υπαλληλος
Σκουρος Αθανασιος Τριπολη
Σκούρα Άννα Ιδ. Υπάλληλος
Συντουλιδης Σπυρος Μουσικος
Παπαθανασιου Γιωργος Μουσικος
Μπαλιος Γιωργος Μουσικος
Παπαδοπουλος Λευτερης Μουσικος
Γιώργος Τσίπης, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρονικής
Παπαγεωργίου Χρυσούλα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΤΥΧΙΩ
Κλεα Μοργιανού Αρχιτέκτων ΕΜΠ
Κώστας Αδαμοπουλος, γείτονας
Ματούλα Πετρολια
Δημήτρης Λ. Καράμπαλης
ΠΙΠΕΡΗ-ΜΠΕΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ εργαζόμενη σε παιδικο σταθμο
ΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΣΕΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΣΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΠΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΘΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠΑΔΜ
ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΙΛΙΟΝ
ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΜΕΛΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΡΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΜΑΙΡΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΣΕΡΠΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΣΙΝΤΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΟΣΜΑΝΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΓΚΕΝΤΣΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΓΚΕΝΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΡΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΕΧΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΕΡΙΚΟΥ ΚΕΛΛΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΑΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Γιαννης Παναγιωτακης, φοιτητής
Κικη Παλεορουτα
Κ. Μιλτιάδης , πρωτοετής φοιτητής της σχολής ΑΜ ΕΜΠ
Βίκη Δούλη
Νικος Μανωλάς
Έφη Θεοδωρίδου, Δημοσιογράφος
Νίκη Κάκουλλου, Βιολόγος
Θοδωρής Ματάτσης
Γιάννης Σταθόπουλος
Ευγενία Ματαράγκα , Ιδ. Υπάλληλος, Αθήνα
Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου
Νικόλας Πανταζής, φοιτητής Ναυπηγών-Μηχανολόγων
Μάριος Σκουτέλλας
Σπύρος Γ. Χαλικιάς,Δημοσιογράφος
Γιώργος Σταματόπουλος, Δημοσιογράφος
Νάσος Γκολέμης, δημοσιογράφος
Σπύρος Κρυστάλλης-Φοιτητής ΕΜΠ
Γιάννης Παντελάκης, Δημοσιογράφος
Χαρά Βογαζιανού Μηχανικός
Πεϊτσίνης Νικόλαος, φοιτητής ΕΜΠ, ΗΜΜΥ
Βασίλης Γαλάνης
Νίκος Γεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος ΑΠΘ
Μάριος Ιωάννου Μεταφραστής
Χριστίνα Μαυροπούλου Δημοσιογράφος
Σπυριδούλα Μπάση,ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Νίκος Μπάνος Δημοσιογράφος Πειραιάς
Εφη Δοδουρα Presidenτ Argos Animal Welfare Society Thessaloniki, Greece
Πρόδρομος Τσιαβος, London School of Economics,Department of Management ISI Group
ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΕΚΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ
Πλατσή Αυγή, δημοσιογράφος
Τιγκιρίδου Βιβή Ιδ. Υπάλληλος
Νεόφυτος Πάτσαλος
Ελέανα Ξύδα, αρχιτέκτων ΕΜΠ (με τον Κανέλλο τελειώσαμε τη Σχολή)
Μαριος Ιωάννου, μεταφραστής
Δήμητρα Σπαθαρίδου
Οικονόμου Μπάμπης Ροδος
Σπύρος Καλογερόπουλος
Αλεξάνδρα Δράκου Παλαιό Φάληρο
Νατάσα Ιωσηφίδου
Ελένη Χρηστάρα, Ελ. επαγγελματίας
Δροσούλα Τσαγγαράτου
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
Μπάρμπας Στέλιος - Σερβιτόρος
Μπάρμπα Ζωή - Μαθήτρια
Μάλαμα Δέσποινα - Δημόσιος Υπάλληλος
Μπαρμπούτη Μαρία - Ιδ. Υπάλληλος
Τζιάτζιος Τόλης - Ιδ. Υπάλληλος
Ανναλένα Ολσον ιδ.υπάλληλος
Παναγιώτης Μαγγινας, έμπορος
Ευαγγελία Λέκκα, απόφοιτος ΕΜΠ ΗΜΜΥ
Κώστας Μπεκατώρος
Γιώργος Γιαννόπουλος Πολ.Μηχ.
Μελίνα Κεραμιδα, νηπιαγωγος
Αναστασία Ψειρίδου Αγ. Παρασκευή - Αθήνα
Μαριλενα Δικαταμπανιδου
Ναντια Καρακατσάνη
Ελενη Χρηστακη
Βίκη Ξηρακιά
Μαρκ Μάρεϊ
Aναστασοπούλου Παρασκευή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc VE, The Bartlett, UCL
Δήμητρα Μανάβη, Καθηγήτρια, Θεσσαλονίκη
Ντίνα Μανάβη, Καθηγήτρια, ΣύροςΥπογράφω την επιστολή για την επιστροφή του συντρόφου Κανέλου
Ειρήνη Κοντογεωργίου, δημοσιογράφος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΓΛΟΥ
Αριστόδημος Κομνηνός
Αλέξανδρος Καππας
Ελένη Κατρίνη
Τσολάκη Γαλάτεια, φοιτητρια Νοσ/κης
Μαυρομμάτη Κατερίνα Ιδ. Υπάλληλος
Kεραμιδα Αγγελικη δημοσιος υπαλληλος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Χαράλαμπος Πλατής - Ιδ. Υπάλληλος
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ ,δημ. Υπάλληλος
Γκίκα Κατερίνα, Ιδ. Υπάλληλος
Γκέκα Δώρα-Φοιτήτρια ΕΚΠΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Αλίκη Μαρίνου
Tριανταφυλλη Δάφνη
Ρώμα Φωτεινή Ευανθία, Φοιτήτρια Γερμανικής Φιλολογίας
Κωνσταντίνος Μπαξεβανάκης, Πολιτικός Μηχανικός
Αλίκη-Μυρτώ Περυσινάκη
Χελλα Κνηπερ, πολιτικός μηχανικός
ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ(Τα υπέροχα φοιτητικά μας χρόνια έχουν συνδεθεί και με τον Κανέλο!)
Παρασκευη Σπανοπουλου
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΚΗΝΗΣ Ε.Θ
Ανθη Παπανδρεαδη
Αννα Μαυρογιαννη Αρχιτέκτων ΕΜΠ
Χριστινα Πινατση, Αρχιτεκτων ΕΜΠ
Κλημης Ασλανιδης, Αρχιτεκτων ΕΜΠ
Βασιλική Μαλτεζακη, αποφοιτος ΕΜΠ
Θάλεια Βογιατζόγλου, αρχιτέκτων, απόφοιτος ΕΜΠ
Στέλιος Γιαμαρέλος, Αρχιτέκτων ΕΜΠ
Ναντη Τζωρτζίδου
Ορέστης Γιαμαρέλος, Φοιτητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Ιουλιανή Θεωνά, Αρχιτεκτων
Ναταλία Κλώσσα
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΛΑΠΟΥΡΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ασημίνα Κουλουκούρη
Γιώργος Πολίτης
Αλμπέτα Σβορλιγκου
Μαρια Χρυσσοσταλη
Ελευθερία Πετροπούλου
Μαρία Αλεξίου
Δήμητρα Δ.Ριζά
Πόπη Δημακου
Σωζητα Γκουντουνα
Αρης Τσούμης
Αλεξία Φιλίππου, αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, MSc ΕΜΠ
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος,Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.MSc Advanced Architectural Studies - The Bartlett - UCL
Θανάσης Γ. Κάππος Μετ. Φοιτητής Ε.Μ.Μ.Ε. Παν. Αθήνας
Κοραλία Βίνου, Ιδ. Υπάλληλος
Δημήτρης Παπανικολάου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΙΠΛ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ
Ερη Ποντικοπούλου
Πλατων Βογιατζογλου
Μαργαρίτα Σιφναίου, απόφοιτος ΕΜΠ
Αγγελική Μπούμπουκα, Δημοσιογράφος
Ρώμας Ευάγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Βενετία Νικητιάδου, Σχεδιάστρια
Σοφία Μαργαριτη, φοιτητρια
ΛΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
Σταματάκης Κώστας
Eιρήνη Παθιάκη
Γιώργος Σιμόπουλος
Κώστας Πουλόπουλος αρχιτέκτων ΕΜΠ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ
Ανδρικόπουλος Δημήτρης Ιδ. Υπάλληλος
ΚΑΙΤΗ ΓΡΙΣΠΟΥ
Μόνικα Βαξεβάνη- Σκηνοθέτις
Σταθάτος Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Καλαμάρης Στέφανος
Εφη Κουρσάρη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΜΠ
ΚΙΚΗ ΓΡΕΒΙΑ
Γιώργος Μαργέλης
Λιώδη Μαριαλένα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Μπίλιου Μαρία Τεχν. Πολ. Μηχ/κος
Jill Kαλαμαρη, Ραφηνα
Anne Marie Ζαφειροπούλου, Αγια Παρασκευή
Mary ΚΑΣΣΙΜΗ, Μαρουσι
Steve Holloway, Lancashire, UK
Janice Haycock, Chester, UK
Σπύρος Παπαναστασίου Μηχανολόγος Μηχανικός Bradford University UK
ΙΩΑΝΝΑ ΠΙΤΣΙΚΑ
Βασιλικη Μαυροειδή
Γιώργος Σπανόπουλος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Γαλυφιανάκη Χριστίνα
Νεφέλη Μικιρδιτσιάν Φοιτήτρια
Μιχάλης Κραουνάκης, Αρχιτέκτων
Κλειώ Κατσουρού
Βικυ Βογιατζογλου
Ευδοκία Καλαμίτση
ΑΓΟΡΗ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΤΟΥΦΕΞΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ
Γιωργος Τριανταφυλλακης
Θωμας Νικολοπουλος
Ηλέκτρα Τόλια
Γιάννη Ορφανός, Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΕΜΠ
Λάππας Δημοσθενης, αρχιτέκτων ΕΜΠ
Μαρία Μπέσσα, Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΕΜΠ
Ezio Blasetti,Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΕΜΠ
Φιλιππόπουλος Νίκος,Φοιτητής
Μεταξία Τσουκάτου Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Μαρινα Βελονη
Καίτη Παπαπαύλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
ΛΑΧΑΝΑ Ερη, Αρχιτεκτων DE Strasbourg
CLAUDE Jeremie, Ecole d'Architecture de Strasbourg
LALLEMAND Francois, Ecole d'Architecture de Strasbourg
ROLLAND Paul, Ecole d'Architecture de Bordeaux
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ροδολφος, Μηχ/γοΣ Μηχανικος Τ.Ε.
Δημήτρης Παπαδόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΕΜΠ
Τάσος Μιχαντάς
Γιωργος Παυλοπουλος
ΟΛΓΑ ΤΖΙΩΤΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ
Βέρα Αλτσιτζόγλου, Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΕΜΠ
Kαλλιόπη Αμυγδάλου, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
Μαρια Κακαλιούρα
Μαρίνα Κονταρά, Βρυξέλλες, Βέλγιο
Αλανιαδης Γεωργιος
Χριστίνα Σακκά, φοιτήτρια Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Κωνσταντίνα Σακκά, φοιτήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Σταυριανακης Μανωλης Ηλεκτρολογος μηχανικος ΑΠΘ
Ειρήνη Κονταράτου, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ
Νίνα Κουλετάκη
Αγγελική Παναγιώτου, φωτογράφος
Αλίκη Πανταζή, Πολιτικός Μηχανικός
Κωστής Παπαλεξόπουλος, μουσικός
Ελένη Καλαφάτη
Nικολαος Παπαδοπουλος JMU engineering Department Liverpool
Νίκος Γενημάκης, γιατρός
Νατάσα Μέλλου
Θεοδώρα Βιττωράκη ,Καθηγήτρια Γυμνασίου Γαλατά Τροιζηνίας
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΧΑΛΙΝΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ
ΚΟΥΡΜΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΙΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΘΕΑΡΕΣΤΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
Σοφια Λασκαρίδου, γεωλόγος
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΗΣ, Αρχιτέκτων ΕΜΠ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥΣΗ, Αρχιτέκτων ΕΜΠ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΡΟΔΟΣ
Λεωνιδας Οικονόμου
Ελένη Δασκαλάκη
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ- ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ -ΡΟΔΟΣ
Μαρώ Οικονόμου
Γωγώ Βουδούρη, Αρχιτέκτων Εμπ
Γιώργος Μαργαρίτης, φοιτητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βενετια Καραγεωργη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ εκπαιδευτικός
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ περιβαλλοντολόγος
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ συνταξιούχος
Βιργινια Νταουλη, Αρχιτεκτων ΕΜΠ
ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.ΑΠΘ, ΠΑΡΙΣΙ
Σπυρος Κιτσιωνας, Αστροφυσικός,Potsdam, Germania
Μολοχτού Μαρία, Ιδ. Υπάλληλος
Μολοχτού Μαρινέλα
Γιάννης Γεωργίου Αρχιτεκτων ΕΜΠ
Γιάννης Οικονόμου φοιτητής ΕΜΠ
Κατερίνα Κλαρκ, φοιτήτρια
Κλαίρη Τάτση, Τοπογράφος Μηχ.
ΘΑΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Αρχιτεκτων Μηχανικός
Γιώργος Κατσίγιαννης
Χατζηγεωργίου Κατερίνα, φοιτήτρια των Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Δήμητρα Διονυσοπούλου Λογίστρια
Μαρία Γκρουέζα συγγραφέας
Γιάννης Φραγκιαδάκης, Φιλόλογος
Νατάσα Μαρκοπούλου, αρχιτέκτων απόφοιτος ΕΜΠ
Καλλιρρόη Τσιμόγιαννη, Ιδ. Υπάλληλος,Πειραιάς
Καφέζα Χριστιάνα
Μουτσάτσου Κατερίνα , Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΡΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΥΑ ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ
Ροζίνα Χριστοδουλάτου, αρχιτέκτων ΕΜΠ
Baldo Pušić, Croatia
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΕΠΕΤΑ
θανάσης Παπαγιαννάκος
Ελισάβετ Αντάπαση,Σκηνογράφος
Χατζηγεωργίου Παναγιώτης,Φοιτητής ΤΕΙ Αθήνας τμήμα Γραφιστικής
ΚΑΡΑΠΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Γκολέμη Κατερίνα, ιδιωτική υπάλληλος
ΚΑΡΑΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Καραμιχάλου Ασπασία-Χριστίνα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΜΠ
ΛΩΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΕΜΠ
Μάγδα Κούτσα
Σταυρου Αριστομενης, αρχιτεκτων ΕΜΠ
Δέσποινα Γκιρτή,Αρχιτεκτων Μηχ. ΕΜΠ
Μαρία Πέτρογλου, αρχιτέκτων μηχ. ΕΜΠ
Γιάννης Κορναράκης, γραφίστας
Μαίρη Τζώρτζη , Αρχιτέκτονας ΕΜΠ
Γιάνννης Ρόζος, Αρχιτέκτονας ΕΜΠ
Πελεκανάκη Ελένη Φοιτήτρια Ε.Μ.Π.
Κωνσταντίνα Κατσίγιαννη, Μετ. Φοιτήτρια ΕΚΠΑ, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΧΡΥΣΑ ΧΑΙΝΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
Σοφία Τερζίδου
Περτζιου Γκουσκου
Αντώνης Περιβολάκης,Μαθηματικός
Κωστας Γκλαβας
Αλεξια Κομματα
ΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΤΖΑΚΟΥ Μηχανικός Μεταλλουργός ΕΜΠ
Σοφία Γεροδήμου
Μαρκίδου Κατερίνα Υπάλληλος
ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Ανδρεας Βικελης
Νατασα Βικελη
Νίκος Χριστοδούλου, γιατρός
Παπαδέλλη Χαρά,ΥΔ ΕΜΠ
Νικολέτα Α. Μπεντεβή Αποφοιτος Διοικησης & Οικονομίας Πάτρας
Ευάγγελος Ευαγγελινίδης φοιτητής Παντείου
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΡΧΙΤ. ΕΜΠ
Ζήνδρου Ιουλιέττα, Αρχιτέκτων EMΠ
Μαρία Φίλιππα, αρχιτέκτων
ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ
Έλενα Μαργιούλα, φοιτήτρια ΑΠΘ
Ευθυμίου Ευτύχης
Μυρτώ Τραμπλ
Πέννυ Κολλιοπούλου
Κατερίνα Κοϊνά
Νικη Ντουκα
Δάφνη Χριστοφορίδου,Ιδ. Υπάλληλος
'Αννα Παπαχριστοφόρου,αρχιτέκτων ΕΜΠ'
Βασίλης Μητσόπουλος, φοιτητής,Αρχιτεκτονικής
Francesco Gianpietro Pagani
Στυλιανίδη Ελίνα
Κατσαρού Βίκυ
Οικονομόπουλος Αντρέας
Μαλισιάνου Αθηνά
Βαλατσός Νίκος, Αρχιτέκτων ΕΜΠ
Σοφία Παπαγεωργοπούλου - Υπάλληλος Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Ασημάκης Κωνσταντόπουλος, εκπαιδευτικός
Kωνσταντινιδης Αθανασιος
ΜΑΡΝΕΖΗΣ Ιωάννης, Systems Administrator
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,Εκπαιδευτικός
Ελένη Κουκουλή,Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Α.Π.Θ.
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
Πενταγιώτη Βασιλική Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Γρηγορόπουλος Ιωσήφ προγραμματιστής Υ/Η
Ιωαννίδης Γεώργιος, Τεχνικός Τεχνολογίας Internet και Δικτύων
Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου, φοιτητρια αρχιτεκτονικής
ΚΑΤΣΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διαμαντίδης Χρήστος - Μηχανικός
Αλεξία Ευαγγέλου
Χριστιανα Γατσιου
Κώστας Αδαμόπουλος
Γαλατεία Μανιάνη
Στελιος Μπατζιάκας
Νατάσα Κωτσοπούλου
Τσέλιος Γιώργος
Κώστας Μπατζιάκας
Αλέξης Πανουτσόπουλος, Βιολόγος
Πανταζής Παναγιώτης
Βασιλική Σπανίδου
ελλη βασσαλου, αρχιτεκτονικη πατρας
δάφνη αηδόνη
Νίκος Γκατζίκης, Φοιτητής, Αθήνα
Χασανάκος Γιάννης, Ιδ. Υπάλληλος,
Afroditi Fotiou, Greece
ΛΙΟΛΙΟΥ ΒΑΣΩ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ ΕΜΠ
Ντόγια Καρολίνη, δημοσιογράφος, Θεσσαλονίκη
Λιάνα Βλαχοπούλου, Δημόσια Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Μαρία Μανωλέα, Συνταξιούχος Δημόσια Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Σιμόνη Δεβετζή, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής
Alexandros Nikodhmou, foithths EMP
Μίνα Ζωγραφάκη
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠ
ΣΤΕΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΩΝ ΕΜΠ
Xristina Pinatsi
Μαράντη Δήμητρα, Αρχιτέκτων ΕΜΠ
Maria Myrilla
γιαννης-μαθητης ηρακλειου κρητης
Aleksandros Mauronas idiotikos ypallilos
Βούλα Παπαδημητρίου, φοιτήτρια
Δήμητρα Θεοχάρη, φοιτήτρια ΕΜΠ
ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οικονομου Σπυριδουλα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ, PhD Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΕΜΠ
Μαρία Σούρμπη, Δικηγόρος
ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΓΑΛΑ
Αντωνέτα Κώτση
άγγελος γραμπάς -μαθητής-3ο λύκειο καλαμαριάς
Δασιόπουλος Γιώργος Joyce- συγγραφέας
Μαρία Καλυβιώτου φοιτήτρια ΕΜΜΕ
Πραγματευτέλη Μαρία (Απόφοιτος Ε.Μ.Π.)
Κορδατζάκης Αντώνης (Απόφοιτος Ε.Μ.Π.)
Γεωργουτσάκος Παναγιώτης
ΒΑΝΤΑ ΖΗΣΗ , ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛ. , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
elli feretzaki
Μαρία Κριάρη
Στελιος Μπατζιάκας
Νατάσα Κωτσοπούλου
Τσέλιος Γιώργος
Κώστας Μπατζιάκας
Το κοπροσκυλο στηριζει το Κανέλο


Υπογραφές μαζεύονται στα mail:

skiloloi@gmail.com
grasshpr79@yahoo.grAthens 25/6/2007

TO
==================================================
the Chairman and the Vice-president of Architects of Faculty National Technical University of Athens Patisιοn 42
==================================================

The dog Kanelos in order to leave from the shelter of dogs, was adopted according to the terms of the of Municipality Service for dogs without owner. But the dog Kanelos is not a dog without owner.
It was falsely declared as dog without owner by the Administration of Faculty of Architects and the involved administrative services of National Technical University of Athens (NTUA) and others.

NTUA did not follow Ministry Decision 280241/2003 where it fixes the obligations of householder of dog as article 5, after it has not attended as NTUA to the cover of needs of existence of dog Kane'loy.

According to law Of OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC REPUBLIC date 18.11.2003, 3170/2003 where in

article 1 par.a. is fixed that

"Animal of company is each animal that is maintained or intended to be conservate by man, mainly in in his residence, for reasons animal friendship and company. Animals of company are also the dogs that are used for hunting the keep of flocks and spaces, protection of persons with special needs, the dogs of research and rescue, …"


Article 2 par b.

"Without owner animal of company is each animal of company which doesnot has residence or is found outside by the limits of residence of his householder or accompanion and does not take place under the direct supervision or the control of householder accompanion. Are not considered without owner animals the keep of flocks and hunting dogs, as well as the dogs of research and rescue, at the duration of keep the flocks, the hunting, the research and rescue".,

According the Law, dog Kanelos is ownership of NTUA because for more than a decade is living and offers his guard keeping services of spaces and people inside the faculty of NTUA and witnesses are thousand of people, articles, videos, photos.

Warst now that the NTUA aiming at his killing, deceited and induced the services of Municipality, after it called the Municipality Athenians to gather the Kanelo as without owner, according to what fixes the article of 7 above-mentioned law on the collection without owner dogs, but the dog Kanelos is according the law and with residence Patision 42 and with owner and owner is the NTUA.
This action of administration of NTUA did not become accidental after the administration of Faculty of Architects overlooked his obligations as for this creature and the laws.
This action placed the life of dog Kanelos in danger, which already from difficult living in the process of guard keeping of NTUA (without proper care) and his students, had wounds and because his big age was needed medico-pharmaceutical care and special care, which the NTUA even if it is householder of the dog, never offered to him granted as had obligation from the article of the Law.

Instead the NTUA that had the responsibility, passerbies and students off-handedly and without programm made spasmodically what they could, for the diet and the medico-pharmaceutical care that needed the dog Kanelos and of course the results could not can be particularly positive in that way .
That is to say persons and services of NTUA with false and manipulation, and they obviously rendered the faculty moral perpetrator in the failed indirect of killing of dog Kanelos a predrawn killing from certain circles, which he made official and tried legalises via the processes of Municipality Athenians the administration, pretending ignorance of her obligations to the dog Kanelo and the Law.

However except all other, the dog Kanelos has developed relations of company with the students of NTUA and other animalfriends in the installations of NTUA which looks after and those friends because their institutional relation with the NTUA are considered kind of householders of Kanelos, which the relation, company, keep and safety they were deprived suddenly and illegally.
Much more that the NTUA constitutes also bequest and public fortune and that his property mobile or motionless cannot neither devalorated neither can be destroyed from no one with such concise processes.
Rather that is a live being that offers with unprecedented consequence services of keep of spaces and protection of persons that using the faculty.
For this situation that was created as it was published in web page it results is accountable the Technical Service of Techical university and the board of Faculty of Architects as was reported in the internet.

Instead of attends NTUA according to his obligations for the care of wounded also old dog, promoted even the killing of forgoten inside NTUA Kanelos and thus of enjoys care the dog from the householder of NTUA this was delivered in the Municipality as without owner dog.

That is to say NTUA via certain operations and persons, consciously deceited and induced the Municipality Athenian not accepted his obligations, and leading to the death the dog Kane'lo.
In this unacceptable situation came also α late decision of administration of NTUA Friday 22/6/2007 (Kanelos was at Municipality Services already)

Ιτ is to say practising the administration of NTUA and writtenly they persist in this illegal and barbarian practice of abandonment of dog Kanelos and manipulation of Municipality Athenians, aiming at the killing of dog Kanelos, even if it constitutes property of NTUA according the law.

It is a action immoral that does not honour NTUA and his mission.
These energies actions and omissions are in opposition with the Pedagogic obligations that they owe to have the academic schoolteachers.

How rather that this became against of the dog that made guard keep in spaces and company in students of NTUA for decade and more.
Somebodies put in danger the life of dog Kanelos.

WE REQUIRE

from the NTUA it attends immediately to the honorary re-establishment of dog of company Kanelos (according the law) property of NTUA (even that denies falsely and illegally) his direct return in the space that lived more the decade, the benefit to the dog from the NTUA of any medico-pharmaceutical education, care, diet, cleanness and all other mesures is always required with leading and irrefrangible term the protection in the right in the life of dog Kanelos.

To be approved immediately program of feeding, care, accommodation, company, and to constituted team of work that will be constituted essentially by workers in the NTUA, from students and the friends of dog Kanelos with explicit obligations and responsibilities so that it is ensured the well living of the dog Kanelos.

38 σχόλια:

Sebastianos είπε...

Αλανιαδης Γεωργιος

Νίκος είπε...

Προσυπογράφω:

Νίκος Γενημάκης, γιατρός

Xara είπε...

Προσυπογράφω,
Παπαδέλλη Χαρά
ΥΔ ΕΜΠ

Ανώνυμος είπε...

απαραδεκτοι...

Χριστίνα Παπαδέλλη
Μεταφράστρια-Καθηγήτρια

Ανώνυμος είπε...

Κωνσταντίνος Σούκος
Καθηγητής

Ανώνυμος είπε...

Ανδρέας Διονυσόπουλος
Εφοριακός

Ανώνυμος είπε...

Δήμητρα Διονυσοπούλου
Λογίστρια

zero είπε...

Νίκος Χριστοδούλου, γιατρός

Ανώνυμος είπε...

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΝΕΛΟ...η δημοκρατια τους θα περασει απο πανω μας


θαλασσόλυκος

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΑ ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Αφηστε τον Κανελλο να γυρισει σπιτι του...

Γιαννα Δασκαλακη (πολιτης του κοσμου)

Ανώνυμος είπε...

Καφέζα Χριστιάνα

Ανώνυμος είπε...

Προσυπογραφω

Ανώνυμος είπε...

Νικη Ντουκα

Ανώνυμος είπε...

προσυπογράφω
Κατερίνα Κοϊνά

Ανώνυμος είπε...

Έλενα Μαργιούλα, φοιτήτρια ΑΠΘ

daf είπε...

Δάφνη Χριστοφορίδου
Ιδ. Υπάλληλος και φιλόζωος

Ανώνυμος είπε...

Προσυπογράφω
Βαλατσός Νίκος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ

ibotms είπε...

Kωνσταντινιδης Αθανασιος

Giulia Filippou είπε...

FERTE PISO TON KANELLOOOOOOOO

TI SAS FTENE TA ZONTARE RE TOMARIA?

Ανώνυμος είπε...

Ντουνη Ελενη - φιλοζωη

Ανώνυμος είπε...

De vlepoume ta xalia mas o skyloukos mas eftexe...

FERTE PISO TO KANELO!!!!!!!

A Girl Called Clementine είπε...

Ταφαρλή Νάντια
φιλόζωος
φίλος της ζωής
κ
των ζώων

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ είπε...

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟΝ "ΣΥΝΤΡΟΦΟ" ΚΑΝΕΛΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Προσυπογράφω:

Οικονόμου Νικόλαος, ιατρός

ex_hustler είπε...

Να έρθει πίσω ο Κανέλος στο φυσικό του περιβάλλον!!!

Γιώργος Κοντογιάννης - Μηχανικός Πληροφορικής - Καθηγητής ΔΕ

Ανώνυμος είπε...

Προσυπογράφω:

Ζαλαχώρης Γιώργος, πτυχιούχος Πολ. Μηχ. ΕΜΠ

cobras2211 είπε...

προσυπογράφω :
Δημήτριος Κούκας,φοιτητής οικονομικού νομικής

cobras2211 είπε...

προσυπογράφω :
Δημήτριος Κούκας,φοιτητής οικονομικού νομικής

Ανώνυμος είπε...

Προσυπογράφω:

Σοφία Τσάφου, Απόφοιτη Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.

Ανώνυμος είπε...

Ρέππας Φώτιος Μηχ. GIS & Τοπογραφίας ΤΕ

Ανώνυμος είπε...

Να γυρίσει ο Κανέλος σπίτι του!
Γιάννα Ζαλαχώρη, Πολ/Μηχ ΕΜΠ

Ανώνυμος είπε...

Προσυπογράφω,

Κλέαρχος Λουκόπουλος,

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ,
Cantab

maroudia είπε...

ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΚΑΝΕΛΟΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

astronomydomine είπε...

ΤΖΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ....4

. είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

exoume kanena neo apo tin ypothesi tou kanellou vre paidia?